שבת כ' באייר תשע"ט 25.05.2019
דף הבית צור קשר תורה@נט מידע שימושי מחלקות המועצה מי אנחנו דברי ברכה
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז"ל
הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל ז"ל
הרב שלמה אהרונסון ז"ל
הרב משה אביגדור עמיאל ז"ל
הרב יעקב משה טולידאנו ז"ל
הרב איסר יהודה אונטרמן ז"ל
הרב עובדיה יוסף שליט"א
הרב שלמה גורן ז"ל
הרב יצחק ידידיה פרנקל ז"ל
הרב חיים דוד הלוי ז"ל
הרב שלמה משה עמאר שליט"א
הרב ישראל מאיר לאו שליט"א
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ז''ל

כיהן מ-1904 -רבה של קהילת יפו והמושבות
מ-1919 - רב אשכנזי של עדת אשכנזים בירושלים
מ-1921 - הוקמה הרבנות הראשית לישראל והוא כיהן כנשיא הרבנות הראשית
ב-1933-נפטר

נולד: ט"ז באלול תרכ"ה (1865) בעיירה גראווה הסמוכה לדוינסק שבלטביה

נפטר: ג' באלול תרצ"ה.

נולד לאביו הרב שלמה זלמן מצאצאי ר' מרדכי יפה "בעל הלבושים". עוד מילדותו ספג את הזיקה לארץ ישראל ולשפה העברית. נתפרסם כעילוי, השתלם בהלכה, באגדה, במוסר ובמחקר ואף בקבלה.

בתרס"ג הוזמן לעלות על כסא הרבנות לקהילת יפו והמושבות והר"ש סלנט והאדר"ת הודיעו "כי כל בית ישראל סומכים עליו בהוראות ההלכות התלויות בארץ". בתרס"ד עלה ארצה והתמסר לשרות בנין הארץ וחיזוק היישוב. בעבודתו היומיומית בתפקידו הרשמי עשה שירותים רבי ערך לציבור בתור שופט שכן באותה תקופה נזקקו היהודים בארץ ברובם הגדול לדיני ישראל והרב שפט בסכסוכים רבים בשטחי כלכלה וענפים נוספים.

בקיץ תרע"ד הוזמן לועידה העולמית של אגו"י בפרנקפורט, אך אז פרצה מלחמת העולם הראשונה ונאלץ לצאת לשוויץ למשך שנתיים. בתרע"ו הוזמן לכהן בקהילת מחזיקי הדת בלונדון, וזאת בתנאי שישוב ארצה, בעת שתהיה אפשרות מעשית כזו. בהצהרת בלפור ראה "אתחלתא דגאולה".

בתרע"ט הוזמן לכהן כרב ראשי של עדת האשכנזים הפרושים, ו-ב'-ג' אלול תרע"ט חזר ארצה והגה את רעיון הרבנות הראשית. כרב ראשי לישראל הגדיל לעשות בכל ענפי הפעולה שבתפקידו. יסד ישיבה מרכזית בשם "מרכז הרב" פעל למען חיזוק ארגון היישוב, הקהילות והרבנות ולמען בנין ארץ ישראל. עזר לעליית היהדות ובמיוחד לרבנים ובני תורה מרוסיה הסובייטית. תמך בהסתדרות הציונית, במזרחי ובקרנות הלאומיות. נסע רבות לביקורי הדרכה בישובים חקלאיים. עמד בתוקף על עניני עם ישראל כלפי הממשלה ופקידיה וכן בפני ועדת החקירה שבאה אחרי פרעות תרפ"ט ובפני הועדה בבני"ל בענין הכותל המערבי. בפרעות תרפ"ט דרש בתוקף ממנהל ענייני הממשלה לדכא בכח את המהומות וכשראה שנתקל באוזניים אטומות, הזעיק את דעת הקהל העולמית. היה אחד הראשונים שקיבל אזרחות כבוד של ת"א. "מוסד הרב קוק" היום לזכרו לאחר פטירתו.ספר טלפונים רבנים ראשיים לת"א יפו לדורותיהם אודות המועצה הדתית ת"א חברי ההנהלה קצת היסטוריהמרן הרב ישראל מאיר לאו שליט"א -
מר רון חולדאי - ראש עיריית ת"א
מר אלדד מזרחי - ראש המועצה הדתית
אודות המועצה הדתית
קצת היסטוריה...
רבנים ראשיים לדורותיהם
חברי המועצה הדתית
מבנה ארגוני של המועצה
ספר טלפונים
נישואין
כשרות מזון ובשר
מקואות וטהרת המשפחה
תשמ"ק, גניזה ושעטנז
בתי כנסת והדרכה דתית
תרומות ומעשרות
שבת ועירובין
בית המטבחיים
פניות הציבור והסברה
בית הוראה מרכזי
מינהלה
מתקני גניזה בעיר
זמני כניסת ויציאת השבת
עסקים כשרים בת"א-יפו
בתי כנסת בת"א - יפו
רשימת מוהלים בת"א-יפו
רבני שכונות בת"א-יפו
מועצות דתיות בארץ
בתי דין הרבניים
רבני הישובים בארץ
חברות קדישא בארץ
מוסדות חסד
קישורים מומלצים
חופש המידע
תשלומים וטפסים
לוח זמני כניסת ויציאת השבת
שאלות ותשובות
מועדי ישראל
רעיונות לפרשת השבוע
מעגל החיים