יום שני י"ב בתמוז תשע"ח 25.06.2018
דף הבית צור קשר תורה@נט מידע שימושי מחלקות המועצה מי אנחנו דברי ברכה

 

טופס מכירת חמץ באמצעות האינטרנט

את החמץ שמשאירים לפסח יש לסגור היטב ולסמן את המקומות בשלט: "מכור", או  "חמץ" כדי שלא יגשו אליהם בטעות בפסח, (כולל במקום העבודה, מחסן וכדומה).

מכירת החמץ באמצעות אתר זה תתאפשר עד יום שישי י"ד בניסן תשע"ז(10.4.2017) בשעה 10:00 בבוקר.

רצוי להקדים ולא להמתין לרגע האחרון!

 

בס"ד

שטר הרשאה למכירת חמץ

מטעם הרבנות הראשית לתל אביב יפו

 

 

אני החתום מטה, או מעבר לדף, או בגליונות המצורפים לשטר זה, נותן בזה כח, רשות והרשאה לרב הראשי לתל אביב יפו מוה"ר ישראל מאיר לאו שליט"א , מוה"ר בן ציון נשר  שליט"א,רב פוסק אגף הכשרות, לכולם יחד או לכל אחד מהם לחוד, או שליח שיהיה מורשה מאת הרבנים הנ"ל, להשכיר לכל מי שירצה, והשוכר יהיה רשאי להשכיר, לאחד עשר יום, מיום י"ד בניסן תשע"ז משעה חמישית ביום, כשהיום מתחיל בעמוד השחר, עד כ"ג בניסן תשע"ו , כל החדרים, המחסנים, המזנונים, המטבחים, המזווים, המקלטים, המרתפים, הריחיים, בתי חרושת, דירים ורפתות, לולים וחצרות, וכן יתר כל המקומות או חלק של המקומות שנמצא בהם חמץ, תערובת חמץ, חמץ בלוע, חמץ דבוק, חמץ נוקשה ומינים שונים שיש בהם חמץ וחשש חמץ, הנמצאים ברשותי בתל-אביב או בכל מקום שהוא במדינת ישראל או בעולם, ביבשת או באניות שעל פני הים ובאוירונים, שיהיה לרבנים הנ"ל כח ורשות להשכיר את המקומות הנ"ל, לפי קצבת ימי השכירות, אשר יקציב כל אופן אשר ירצו הרבנים הנ"ל, או שלוחם שיהיה מורשה לכך, אם ירצו בכך ואפילו לזקוף במלוה.

 

גם אני הח"מ נותן כח והרשאה לרבנים הנ"ל, למכור על מיני חמץ וחמשת מיני דגן או תערובת חמץ, חמץ בלוע, חמץ דבוק או נוקשה, או חשש חמץ, אוכלין ומשקין הראויים לאדם או רק לבחמה. מיצים תמציות  צבעים, רפואות, מעשה מרקחת, כל מיני מאפה, כבושים שימורים, מלוחים, נקניקים וכדומה, כל מיני מתיקה בשמים ותבלינים, גם אם אינם ראויים למאכל אדם, קמח וסובין, לחם ועוגות, ביסקויטים, אטריות ופתיתים, וכל מיני חמץ או חשש חמץ, הדבוק או בלוע בכלים, וכל בהמות שוורים, פרות סוסים, חמורים, פרדות, עופות ושאר בעלי חיים, הניזונים מחמץ וחשש חמץ, הן אלו הנמצאים ברשותי מעכשיו ועד שעה חמישית ביום י"ד בניסן דנא, או שיגיע מן המינים הנ"ל בתוך ימי חג הפסח, הן מה שיש לי אצל אחרים והן מה שנמצא של אחרים ברשותי, בפקדון או בשכירות ובהשאלה, או שנמצא באחריותי בכל אופן שהוא, וכן מה שאחרים עשו אותי שליח למכור החמץ שלהם, או חשש חמץ שלהם.

 

על כל הנ"ל אני נותן כח והרשאה לרבנים הנ"ל, בכל מיני זכות ויפוי כח, הן על המכירה והן על השכירות, הן לתקוני והן לעוותי, למכור בכל מיני קנין אשר ירצו, הן על פי דין תורתנו הקד'ושה ותקנת חז"ל, הן בקנינים המועילים על פי חוקי הממשלה, והן על פי מנהגי הסוחרים, יכולים הרבנים הנ"ל, למכור את כל המינים וכל הפריטים הנ"ל, ולהשכיר את כל המקומות הנ"ל, אם ירצו להקנות המכירה או השכירות בכסף יהא כח הרשאה זה לרבנים הנ"ל, כאמירתי אל הלוקח או השוכר: תן פרוטה או יותר מזה לרבנים הנ"ל ובזה תקנה השכירות למשך הזמן אשר יקציבו לך הנ"ל, מיני חמץ וחשש חמץ, חמץ נוקשה, תערובת חמץ וכל מיני בעלי חיים, לצמיתות, ואם ירצו הרבנים הנ"ל לכתוב שטר יהא כוחו כאילו כתבתיו וחתמתיו בידי ממש ואם ירצו להנות ולהשכיר בנקין סודר, או בקנין אגב קרקע, או באודיתא, ובכל קנין שהוא, יהא הקנין שריר וקיים כאילו עשיתיו אני.

 

הכלל שבכל הדברים ידם של הרבנים הנ"ל כידי, פיהם כפי, כוחם ככוחי, עשייתם כעשיתי והודעתם כהודעתי ממש, ואם ירצו לסלק עצמם הן הקונה ולקבל ערב קבלן או איזה ערב שיהיה, אני נותן רשות לקבל איזה ערב שירצו, אפילו אינו עשיר או אמיד. ואני נותן לרבנים הנ"ל, כח והרשאה בכל הנ"ל הן לתקוני והן לעוותי, ולא אוכל בשום אופן לבטל מעשיהם, ותהיה מכירתם והשכרתם מועילים בכל אופן ובצורה המועילה ביותר, ואני מיפה את כוחו של הקונה והשוכר שכל העניינים יהיו נדרשים לטובת הקונה והשוכר, והן בכל הספקות אני מיפה כח הקונה והשוכר, ואני מקבל עלי דעת הפוסקים המקיימים את הקנין. גם אם רבים חולקים עליהם, ואני נותן לרבנים הנ"ל כח והרשאה להשכיר את דריסת הרגל בכל המקומות של המינים הנ"ל, והריני כאילו מסרתי להקונה ולהשוכר את המפתחות לכל המקומות הנ"ל.

 

כל זה קבלתי עלי בקנין גמור ושלם אגב סודר ברצון נפשי, בלי שום אונס כלל, בביטול מודעות עד סוף כל המודעות ובפיסול עדי המודעה, כדרך המבטלין בגיטי נשים דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. כמו כן ברור לי כי טענת "חוזה למראית עין", או "חוזה לצרכים דתיים", על שטר הרשאה זה, ועל שטר המכירה לנכרי הבא מכוחו, תהא בלתי קבילה.

 

ושטר הרשאה זה לא יופסל ולא יוגרע כוחו בשום מחק וטשטוש דיו, רק הכל יהיה נדרש לטובת בעל השטר ותועלתו, ויד בעל השטר על העליונה ויד המערער על התחתונה, ואני נותן רשות להעתיק שטר הרשאה זה לאיזו שפה שירצה הקונה ועלי לחתום עליו.

 

ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובקנין סודר, פה תל-אביב-יפו, בש"א לחודש ניסן תשע"ז.

על מנת למכור את החמץ נא לחץ כאן 

  

 


 
    


מרן הרב ישראל מאיר לאו שליט"א - הרב הראשי
מר רון חולדאי - ראש עיריית ת"א
מר אלדד מזרחי - ראש המועצה הדתית
אודות המועצה הדתית
קצת היסטוריה...
רבנים ראשיים לדורותיהם
חברי המועצה הדתית
מבנה ארגוני של המועצה
ספר טלפונים
נישואין
כשרות מזון ובשר
מקואות וטהרת המשפחה
תשמ"ק, גניזה ושעטנז
בתי כנסת והדרכה דתית
תרומות ומעשרות
שבת ועירובין
בית המטבחיים
פניות הציבור והסברה
בית הוראה מרכזי
מינהלה
מתקני גניזה בעיר
זמני כניסת ויציאת השבת
עסקים כשרים בת"א-יפו
בתי כנסת בת"א - יפו
רשימת מוהלים בת"א-יפו
רבני שכונות בת"א-יפו
מועצות דתיות בארץ
בתי דין הרבניים
רבני הישובים בארץ
חברות קדישא בארץ
מוסדות חסד
קישורים מומלצים
חופש המידע
תשלומים וטפסים
לוח זמני כניסת ויציאת השבת
שאלות ותשובות
מועדי ישראל
רעיונות לפרשת השבוע
מעגל החיים